Gebruikers

Het dorpshuis de Groenenberg

Dorpshuis de Groenenberg is een Stichting met een bestuur dat bestaat uit 6 leden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Er is een beheerder in dienst voor een beperkt aantal uren per week via een uitzendbureau.

Bestuursleden zijn:

Jan Hommes Voorzitter

Mieke van Wagenberg, secretaris

Malko Swelkeim penningmeester

Jan Venema, lid, bouwzaken

Miep Romkes, lid, activiteiten en inrichting

Eric de Hoog, lid, gebouw.

Contact voor gebruik van het dorpshuis via beheerder Henk Wildeboer

E-mailadres: beheerder@dorpshuisdegroenenberg.nl

Contact met het bestuur/dorpshuis via de secretaris

E-mailadres: secretaris@dorpshuisdegroenenberg.nl

De website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Eventuele (NAW) gegevens van gebruikers van de website worden niet gedeeld met derden.

Bij een hack van de gegevens zullen wij de gebruikers informeren (??).  

Biljartvereniging Glimmen

Biljartvereniging Glimmen biljart iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis.

Er wordt libre gespeeld of 3 banden of ………. ?????

Van maandag 2 maart 2020 tot zaterdag 14 maart organiseert de Biljartvereniging een toernooi, waar … biljartclubs aan meedoen. Het toernooi sluit af met een finale op zaterdagavond, waarbij de winnaar van het toernooi bekend wordt gemaakt.

Contactpersoon is Carolien Klein. Telefoon 050- 5261365, email adres: adrie.deklein@home.nl

De biljartclub heeft …. Leden.

Er is plaats voor nieuwe leden.

Belangstellende kunnen contact opnemen met de secretaris Carolien Klein of met de Voorzitter ………………..

Fotoclub “Beeldspraak”

Fotoclub Beeldspraak Haren komt om de twee weken op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur bijeen in het dorpshuis.

De fotoclub Beeldspraak heeft prima amateurfotografen in haar gelederen. Er zijn fotografen met artistieke pretenties. Andere clubleden maken landschapsfoto’s of kiezen voor een documentaire of sociale invalshoek. Op clubavonden bespreken de leden elkaars werk en kiezen daaruit de meest aansprekende foto’s. Er worden gastsprekers uitgenodigd, er zijn gezamenlijke uitstapjes en technieken worden uitgediept.

Beeldspraak is lid van de Fotobonden neemt deel aan hun activiteiten en wedstrijden.

Voor vragen over alles wat met Fotoclub Beeldspraak te maken heeft, kunt u terecht bij:

Ron Meiburg – (0592) 342 393 voorzitter

Jeannet Zwols – (050) 526 0988 secretaris

En raadpleeg de Website: www.fotoclubbeeldspraak.nl